MENU

Regulamin

 

Regulamin Amatorskiej Ligi Deblowej

ZAWISZA DOUBLES LEAGUE

 

 

1.Oficjalna nazwa ligi :

Zawisza Doubles League – Amatorska Liga Deblowa

 

2.Rozgrywki rozpoczynają się w dniu 21 listopada 2016 roku a kończą

21 kwietnia 2017.

 

3. Zawisza League to inicjatywa niezależna, miejscem rozgrywania spotkań ligowych jest hala tenisowa na obiekcie CWZS Zawisza Bydgoszcz.

 

4. Celem rozgrywek ligowych jest propagowanie i rozwój tenisa ziemnego

 

5. Zgłoszenia przyjmowane są na e-mail: biuro@zawiszaleague.pl

 

6. W Lidze udział może wziąć każda osoba(para), która zaakceptuje regulamin Ligi i uiści wpisową opłatę w wysokości 220 złotych od pary (lub 300zł z dwiema koszulkami ligowymi) za całość rozgrywek .

 

7. Każdy startuje na własną odpowiedzialność i w razie kontuzji lub wypadku nie będzie rościć żadnych pretensji do Organizatorów.

 

8. O udziale w rozgrywkach Ligi decyduje kolejność zgłoszeń oraz opłacenie bezzwrotnego wpisowego.

 

9. Uczestnicy wyrażają zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych oraz swojego wizerunku na stronie internetowej Ligi oraz portalach społecznościowych.

 

10. Każdy z uczestników ma prawo rezygnacji z udziału w rozgrywkach Ligi w dowolnym momencie.

 

11. W przypadku długoterminowej kontuzji jednego z partnerów możliwość jednorazowej wymiany zawodnika.

 

 

12. Rozgrywki odbywają się w formule ligowej każdy z każdym (bez meczów rewanżowych).

 

13. Pierwsza edycja przewiduje maksymalnie 16par.

 

14. Mecze ligowe rozgrywane są do dwóch wygranych setów. Przy równowadze (40:40) gramy na przewagi. Przy stanie 6:6 w secie rozgrywany jest tie-break do 7 punktów. W przypadku stanu 1:1 w setach, o wygranej decyduje super tie-break do 10pkt (Jeżeli czas pozwala i oba zespoły się zgodzą istnieje możliwość rozegrania pełnego 3 seta ale w takim przypadku wpisany jest wynik 10:8 dla zwycięzców).

 

15. Niezwłocznie po zakończonym meczu ZWYCIĘZCA powinien podać Organizatorowi dokładny wynik.

 

16. W przypadku, gdy mecz zostanie przerwany ze względu na koniec czasu rezerwacji kortu zawodnicy mają obowiązek dokończyć go w możliwie jak najkrótszym czasie.

 

17.Zawodników umawia na mecze organizator w odpowiadających im wolnych terminach oraz terminach dostępnych kortów. Zawodnicy mogą umówić się sami pod warunkiem wcześniejszego poinformowania organizatora.

 

18. W przypadku gdy para nie poinformuje organizatora przynajmniej 24 godziny wcześniej o braku możliwości rozegrania meczu bądź nie stawi się na kortach w wyznaczonym terminie (max 15min spóźnienia) zostaje przyznany walkower dla drużyny przeciwnej(chyba ze para przeciwna zgodzi się na rozegranie meczu w innym terminie.

 

19. Obowiązują przepisy PZT.

 

20. Zawodnicy ponoszą koszt wynajmu kortu 50:50 – cena dla ligowców 50zł za godzię

 

21.Tabela i zasady punktacji

wygrana 2:0 - 3 punkty,

wygrana 2:1 - 2 punkty,

przegrana 1:2 - 1 punkt,

przegrana 0:2 - 0 punktów,

Po każdym meczu uzupełniana będzie tabela wyników, która będzie dostępna na stronie internetowej oraz na portalach społecznościowych. O miejscach w tabeli decydują kolejno:

  • ilość zdobytych dużych punktów

  • wynik bezpośredniego spotkania

  • stosunek setów zdobytych do straconych

  • stosunek gemów zdobytych do straconych

 

22. W przypadku rezygnacji zawodnika (pary) z udziału w lidze w trakcie jej trwania z własnych powodów bądź z powodu kontuzji, mecze rozegrane są podliczane wg podanych wyników, natomiast osoby(pary), które nie zagrały meczów z osobą(parą) rezygnującą z udziału w rozgrywkach Zawisza League otrzymują 3 pkt w ramach walkowera.

 

 23. Sędziowanie

Zawodnicy sami sędziują zawody wg „Zasad sędziowania w grze bez sędziów głównych” uchwalonych przez Kolegium Sędziów PZT z 02.03.2002r. Zawodnicy mają również prawo do wyznaczenia za obopólną zgodą dodatkowej osoby do sędziowania meczu lub rozstrzygania kwestii spornych. W trakcie trwania meczu kwestie sporne powinny być zawsze rozstrzygane w atmosferze fair play. Gdy zawodnicy nie są do końca pewni czy piłka była autowa czy dobra, lub nie mogą dojść do porozumienia w innej kwestii spornej, zaleca się powtórzenie punktu. Organizatorzy nie odpowiadają za zachowanie uczestników Ligi na korcie oraz poza kortem i nie będą brali odpowiedzialności za rozstrzyganie sporów/konfliktów zaistniałych pomiędzy uczestnikami danego spotkania.

 

 24. Inne

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji i ewentualnej zmiany niniejszego regulaminu. Organizatorzy zastrzegają sobie również prawo do natychmiastowego wykluczenia danego zawodnika z udziału w Lidze bez podawania konkretnych powodów swojej decyzji.

Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie oraz jego interpretację, jak i sprawy sporne rozstrzyga Rada ligi.

 

25. Rada Ligi

Arkadiusz Nowicki

Robert Urbański

Jarosław Kotewicz

 

 


SPONSORZY
       
krzywynadruk      hydrafbud-logo-kolorowe_01  logo_kfc_rgb_1280 purelife_logo_1280